Monday, March 2, 2020

Πάντα νὰ κάνεις τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ( Άγιος Παΐσιος )

Ὅσο μπορεῖ κανεὶς νὰ κάνη τὴν ζωή του τέτοια ποὺ νὰ συγγενεύη μὲ τὸν Θεό.

Πάντα νὰ ἐλέγχη τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ κοιτάζη πῶς νὰ κάνη τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
Ὅταν κάνη τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε συγγενεύει μὲ τὸν Θεό, καὶ τότε, χωρὶς νὰ ζητάη ἀπὸ τὸν Θεό, λαμβάνει δέχεται συνέχεια νερὸ ἀπὸ τὴν πηγή.


Άγιος Παΐσιος

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.