Monday, June 6, 2016

Το θαύμα της Παναγίας της Τριχερούσας


Να αναφέρουμε τέλος ότι τον 8ο αι. μ.Χ., την εποχή της Εικονομαχίας, ο χαλίφης της Δαμασκού, παρακινημένος από τον εικονομάχο αυτοκράτορα Λέοντα Γ΄, έκοψε το χέρι του αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, που έγραφε υπέρ της τιμής (όχι λατρείας) των ιερών εικόνων. Ο άγιος τοποθέτησε το κομμένο του χέρι στη θέση του και προσευχήθηκε όλη τη νύχτα μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Το πρωί το χέρι είχε κολλήσει και θεραπευτεί. Τότε ο άγιος κατασκεύασε την περίφημη εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας, στην οποία το τρίτο χέρι σημαίνει το δικό του κομμένο και αποκαταστημένο χέρι.

Όταν ο άγιος κοιμήθηκε, ως μοναχός στη μονή του αγίου Σάββα, στην Παλαιστίνη, άφησε εντολή να δοθεί η εικόνα στον πρώτο επίσκοπο με το όνομα Σάββας που θα επισκεπτόταν το μοναστήρι. Αυτός ήταν ο άγιος Σάββας, πρώην πρίγκηπας και μεγάλος πνευματικός πατέρας της Σερβίας, γύρω στο 1200 μ.Χ.! Ο άγιος πήρε την εικόνα στη Σερβία. Όμως αργότερα, σε εποχή ταραχών, για να την προστατεύσουν, τη φόρτωσαν σ’ ένα γαϊδουράκι και το άφησαν ελεύθερο. Εκείνο περπάτησε πολλά χιλιόμετρα κι έφτασε στο σέρβικο μοναστήρι του Αγίου Όρους, στη μονή Χιλανδαρίου. Εκεί φυλάχτηκε η εικόνα. Τέλη του 18ου αιώνα, σημειώθηκε στη μονή διχογνωμία για την εκλογή νέου ηγούμενου. Τότε η εικόνα έφυγε από το Ιερό, όπου βρισκόταν, και πετάχτηκε στη θέση του ηγουμένου. Έτσι η μονή Χιλανδαρίου είχε ως ηγούμενο την Παναγία την Τριχερούσα. Νέος ηγούμενος εκλέχτηκε μόλις το 1991.

Χαιρετισμοί Αγίων Δώδεκα Αποστόλων
Κοντάκιον. χος πλ. δ. Τ περμάχ.

Τος ποστόλους το Χριστο νευφημήσωμεν, τν δωδεκάριθμον χορείαν τν ξάκουστον, τος κηρύξαντες τν λόγον τς ληθείας κα λκύσαντας τ θνη πρς πίγνωσιν, τς Τριάδος κα τν πλάνην μαυρώσαντας, τούτοις κράζοντες·

Χαίρετε θεοι πόστολοι.

γγελοι ορανόθεν κατεπλάγησαν ντως, τν τόλμην τν σοφν ποστόλων ) τι δώδεκα μόνοι κα οπλοι, χώρησαν πρς θνη πάντα, τ πίστει σαγηνεύσαντες ατά, πρς ος δι βομεν·
Χαίρετε θεοι Μαθητα Κυρίου·
χαίρετε μσται Θεο το Λόγου.
Χαίρετε, κκλησίας θεοφρούρητον τεχος·
χαίρετε, εσεβείας κραταιότατον ξφος.
Χαίρετε, δένδρα πολυάνθητα πηγάζοντα γλυκασμόν·
χαίρετε, κλήματα πολύφορα φέροντα ονον μυστικόν.
Χαίρετε, κκλησίας διάσειστοι στλοι·
χαίρετε, το Κυρίου γνησιώτατοι φίλοι.
Χαίρετε κανόνες πρακτικς μπειρίας·
χαίρετε, λαμπτρες εσεβος θεωρίας.
Χαίρετε θηρίων ρατν ναιρέται·
χαίρετε, δρακόντων νοητν καθαιρέται.

Χαίρετε θεοι πόστολοι.

Βλέπων Παντεπόπτης τ νθρώπινον γένος λυμαινόμενον κ το λυμενος, τν μονογεν Υἱὸν ατο πεμψε, κα δωδεκάριθμον χορν Μαθητν θροισε, κηρξαι τος νθρώποις το ψάλλειν·

λληλούϊα.

Γένος δαμιαον, ξωσθν τς δμ πάλαι, κατήντησεν ες γν τν κανθηφόρον, ν δρτι κα κόπ πολλ φαγεν ρτον, λλ᾿ φύσει χρηστς Κύριος, σωτρας μν τος ποστόλους δειξε, πρς ος νθ ν βομεν.
Χαίρετε, φέγγος τς εσεβείας. χαίρετε, πτσις τς σεβείας. Χαίρετε, νόμου παλαιο θεοι φύλακες·
χαίρετε, νέας χάριτος ληθες κήρυκες. Χαίρετε, τς Χριστο παρουσίας προάγγελοι·
χαίρετε, τς πιστν εσεβείας ο πρόβολοι. Χαίρετε, τόξα ξύτατα κδιώκοντες χθρούς·
χαίρετε, πρέσβεις θερμότατοι διασζοντες πιστούς. Χαίρετε, σοφν περβαίνοντες γνσιν·
χαίρετε, πιστν καταυγάζοντες φρένας. Χαίρετε, θείου Πνεύματος ο πόπται·
χαίρετε, πλάνης διαβόλου δικται.
Χαίρετε θεοι πόστολοι.

Δύναμις το ψίστου φ᾿ μς δεδομένη, πόστολοι, κηρύξαι τ Τρισήλιον κράτος κα τν γνωστον γνσιν φανερς μες κηρύξατε, ν ργ τε κα λόγ, βοντες λήκτως τ Τριάδι·

λληλούϊα.

χοντες τν Τριάδα ν μν νοικοσαν, πόστολοι το Θεο Λόγου, ες τ θνη πάντα στραπα καθάπερ φάνατε τν λόγον τς ληθείας, κα πάντας φωτίσατε, δι κελαδομεν·
Χαίρετε, Χριστο ο πιστο πηρέται·
χαίρετε, πιστν πρς Ατν ο μεσται. Χαίρετε, τ θνη Κυρί προσάξαντες·
χαίρετε, δουλείας χθρο μς ύσαντες. Χαίρετε, κρμα ξένον τος νθρώποις κεράσαντες·
χαίρετε, νμα ζωηρν τος βροτος χορηγήσαντες. Χαίρετε, τ τεμένη τν ξοάνων τεφρώσαντες·
χαίρετε, κκλησίας Θεο ες δόξαν δομήσαντες. Χαίρετε, θανάτου τος λαος φαρπάσαντες·
χαίρετε, δωρεν τς άσεις βραβεύσαντες. Χαίρετε, φθαρτν πλοτον μισήσαντες·
χαίρετε, πιστν ο χορο κα βοήσατε·

Χαιρετε θεοι Αποστολοι.

Ζάλης τς κ τς πλάνης κινδυνεύοντας, πάντας τος νθρώπους, πόστολοι θεοι, πρς γαλήνην ντως γαληνς διεσώσατε, κα κ βυθο πιστίας ελκύσατε, δοντας Κυρί·

λληλούϊα.

κουσαν Άποστόλων τν φθογγν λαο πάντες κα δραμον πρς πίστιν γίαν, αγασθέντες γρ φωτ το Τρισηλίου μαρύγματος, ντιπέμπουσι πιστος τν δόξαν, διόπερ λλαμπόμενοι βομεν·
Χαίρετε, ατρο καχεκτούντων·
χαίρετε, ἀῤῥωγο σθενούντων. Χαίρετε, οράτων χθρν μυντήρια·
χαίρετε, Παραδείσου θυρν νοικτήρια. Χαίρετε, λογικν προβάτων ποιμένες σωτήριοι·
χαίρετε, ποιμενάρχαι ποιμένες παγκόσμιοι. Χαίρετε, τν θλιβομένων παραμυθία τυγχάνοντες·
χαίρετε, τν νοσούντων ατρεία πάρχοντες. Χαίρετε, στέρες φαεινο νοητο στερεώματος·
χαίρετε, κτνες τηλαυγες ρθοδόξου πληρώματος. Χαίρετε, δι᾿ ν φωτίσθη κτίσις·
χαίρετε, φ᾿ ν φηπλώθη πίστις.
Χαίρετε θεοι πόστολοι.

Θεοδώρητον χάριν κ Θεο εληφότες, πηγάζετε τος πιστος τς άσεις, νοσοντας γρ ἰᾶσθε, αχμαλώτους λυτροσθε κα πσι ταχέως προφθάνετε, ξ κενώτων, το Πνεύματος τν χάριν πλουτοντες, κα παρέχοντες τος μελωδοσιν·

λληλούϊα.

δον φς ο ν σκότει καχεσπέρου πάτης καθήμενοι, πόστολοι θεηγόροι, ν λυχνί γρ τς το Χριστο κκλησίας τεθέντες, φωτίσατε λατρεύειν τ Τριάδι, δι ο φωτισθέντες δι᾿ μν βομεν
Χαίρετε, σοφο ποιμενάρχαι Κυρίου·
χαίρετε, σεπτο μυστηπόλοι το Λόγου. Χαίρετε, τν λλήνων τς πλάνης ο λεγχοι· χαίρετε, εσεβούντων λαν ο πέρμαχοι. Χαίρετε, δι᾿ ν πέπτωκεν δαιμόνιος πληθύς·
χαίρετε, δι᾿ ν δρυται χριστωνύμων σχύς. Χαίρετε, συμπαθέστατοι Κυρίου πόστολοι·
χαίρετε, εμενέστατοι κα λίαν φιλόπτωχοι. Χαίρετε, δι᾿ ν δυσσεβν τόξα τόνησαν· χαίρετε, φ᾿ ν αρετικν γλσσαι σθένησαν.
Χαίρετε, σοφο οκουμένης τ κύδος·
χαίρετε, λαμπρο κκλησίας τ κλέος

Χαίρετε θεοι πόστολοι.

Κήρυκες τς κτίστου τρισηλίου Μονάδος, δείχθητε πόστολοι θεηγόροι, διδάξαντες πσι τ ρθ τς εσεβείας δόγματα, κα θεΐαν κ ποδν ποιήσαντες, κα τρανώσαντες βον τ Τριάδι·

λληλούϊα.

Λάμψαντες ς φωστρες κα πυρσο ν τ κόσμ, τος πάντας ποδηγετε δεύειν, τν τραπ εσεβείας δόν, κα λυτροσθε κ δεινν κα συμφορν κάστοτε μς, δι παξίως μν βομεν·
Χαίρετε, δολοι πιστο Δεσπότου·
χαίρετε, φίλοι τερπνο Κυρίου. Χαίρετε, πιστν σωτηρία κα στήριγμα·
χαίρετε, μοναστν σφαλείας προπύργια. Χαίρετε, τν δαιμόνων κμειώσαντες σκότος·
χαίρετε, τς Τριάδος παστράψαντες φέγγος. Χαίρετε, πλεόντων λιμένες χείμαστοι·
χαίρετε, πταιόντων μεσται θερμότατοι. Χαίρετε, πτωχευόντων βοηθο νελλιπες·
χαίρετε, πενομένων θησαυρο περιφανες. Χαίρετε, δωρεν ωμένους παντας·
χαίρετε, συμπαθς συγχωροντες πταίοντος.
Χαίρετε θεοι πόστολοι.

Μύρον ξεκενώθη τας ψυχας μν ντως, καυθν το Παρακλήτου τ θέρμη, κα τν κόσμον εωδίας πλησε θαυμάτων πλήθη, ᾽Ἀπόστολοι Κυρίου, τος κ καρδίας μέλπουσι τν μνον·

λληλούϊα.

Νόμου καινο, θεόπται, κ Σιν το δοθέντος, διάκονοι κα πιστο οκονόμοι δείχθητε, ν κόσμ παντ κηρύξαντες κα πλάνην κμειώσαντες δι βομεν μετ δέους τοιατα·
Χαίρετε, νθη τς φθαρσίας·
χαίρετε, νκος τς κληρουχίας. Χαίρετε, τροφ πεινώντων ν πνεύματι· χαίρετε, τρυφ πλουτούντων ν χάριτι. Χαίρετε, συμβιοτεύσαντες Θε Λόγ ν τ γ·
χαίρετε, συνεδριάζοντες νν Ατ ν οραν. Χαίρετε, λαμπρο καθέδραι ασθήσεων·
χαίρετε, καιν πυξία το Πνεύματος. Χαίρετε, κοινο θανάτου νώτεροι·
χαίρετε, φθορς σωμάτων πέρτεροι. Χαίρετε, σοφίας Θεο πληρέστατοι·
χαίρετε, παντς το κόσμου διάκοσμοι.
Χαίρετε θεοι πόστολοι.

Ξενηκούστων θαυμάτων ατουργο γεγονότες, πόστολοι Κυρίου, κα θάμβει λαούς, φυλς κα θνη, Χριστ δι᾿ ατν προσηγάγετε, κα σωτηρίας πρόξενοι γεγόνατε, Θες γρ οδε δοξάζειν τος Ατν ντιδοξάζοντας κα βοντας·

λληλούϊα.

λος λθεν ξ ψους, τν θεότητα χων, Πατρς προαιώνιος Λόγος, κα τ θνη προσκαλε δι τν Μαθητν κ σκότους πρς φς, ος ς βολίδας στραπτούσας πεμψε, δι φαμν τοιατα·
Χαίρετε, ζως ξένη μβροσία·
χαίρετε, πνος νθηδν εώδης. Χαίρετε, πόστολοι τν νθρώπων πορθμευταί·
χαίρετε, φηγόροι Θεο Λόγου Μαθηταί. Χαίρετε, τν Αγγέλων συμπολται κα σύσκηνοι·
χαίρετε, τν δαιμόνων δικται πρηστήριοι. Χαίρετε, σοπτροι μφάσεων καθαρν χωρητικν·
χαίρετε, ξια θησαυρίσματα τν Χριστο μακαρισμν.
Χαίρετε, φιλοσόφους σόφους λέγξαντες·
χαίρετε, τεχνολόγους λόγους νδείξαντες. Χαίρετε, φς τος ν σκότει αγάζοντες·
χαίρετε, αγος τς Τριάδος στράπτοντες.
Χαίρετε θεοι πόστολοι.

Πσα βρότειος γλσσα, οκ σχύει λαλσαι μν τν περδύναμον χάριν, πς πλο κα σοφοι δοκησισόφους σχύνατε, κα πάντας διδάξατε τ Τριάδι ψάλλειν·

λληλούϊα.

ήτορας πολυφθόγγους ς χθύας φώνους δείξατε τ δυνάμει το Λόγου, ατόπται, τ φραστον μυστήριον ητορεύοντες Θεο νανθρωπήσεως, κα τ τρισσν τς θεαρχίας διατρανώσαντες πσιν μν τος βοσιν οτω·
Χαίρετε, θεα ργανα Παρακλήτου·
χαίρετε, όδα εοσμα Παραδείσου.
Χαίρετε, λλήνων μωρίαν λέγξαντες·
χαίρετε, θέων μανίαν ο σβέσαντες.
Χαίρετε, μρα εωδέστατα ο προχέοντες πιστος·
χαίρετε, εθρα άσεων ο πηγάζοντες λαος.
Χαίρετε, εσεβούντων τ κέρας νυψοντες·
χαίρετε, σεβούντων τν φρν καταργοντες.
Χαίρετε, τερπν κκλησίας κειμήλια·
χαίρετε, φαιδρ εσεβν ρμητήρια.
Χαίρετε, πρεσβευτα τν μς εφημούντων·
χαίρετε, λυτρωτα τν μν προσφωνούντων·

Χαίρετε θεοι πόστολοι.

Σώσατε τος ν πίστει τ γί τεμένει, Απόστολοι, υμν προσεδρεύοντας πόθ, κα κ πάσης βλάβης κα δεινν ύσασθε, παῤῥησίαν ς χοντες πρς Θεν σώζειν τος βοντας·

λληλούϊα.

Τεχος τν ρθοδόξων κα πόρθητοι πύργοι δείχθητε, πόστολοι θεοι, ν ος καταφεύγοντες σωζόμεθα κα λύτρωσιν εράμενοι τν κ δυσμενν κακονομιν βομεν·
Χαίρετε, σσται κινδυνευόντων·
χαίρετε, ύσται τν εσεβούντων.
Χαίρετε, διόπτραι τρισοφεγγος φάους·
χαίρετε, κατόπτραι διαφαίνουσαι πράους.
Χαίρετε, στραπα διελθοσθι τν κτίσιν·
χαίρετε, α βροντα διηχοσαι τν πίστιν.
Χαίρετε, φωστρες λίου λαμπρότεροι·
χαίρετε, λαμπτρες στέρων φανότεροι.
Χαίρετε, εσεβείας τ λαμπρ γάλματα·
χαίρετε, κκλησίας τ τερπν νδάλματα.
Χαίρετε, φ᾿ ν Χριστς δοξάσθη·
χαίρετε, δι᾿ ν σατν κατησχύνθη.

Χαίρετε θεοι πόστολοι.

μνον σοι, Θεο Λόγε, κ στομάτων πηλίνων, προσφέρομεν τολμντες κ πόθου, τι πρεσβευτς μν δέδωκας τος θείους ποστόλους σου, πιστς σε θεραπεύσαντας κα δι᾿ ν οκτείρεις τος σο βοντας·

λληλούϊα.

Φωτοπάροχον αγλην τος ν σκότει το βίου αγάζοντες, γινώσκομεν πάντες, δηγοντας πρς φς ληθείας θεηγόροι πόστολοι, νέφος παθν κδιώκοντας, δι ο φωτισθέντες κραυγ μς τιμμεν·
Χαίρετε, δι᾿ ν λήθεια φαίνει·
χαίρετε, φ᾿ ν τ σκότος λάθη.
Χαίρετε, ρη γλυκασμν ο σταλάζοντες·
χαίρετε, μβροι νοητν γν μεθύοντες.
Χαίρετε, ποστόλων δωδεκς θεόλεκτος·
χαίρετε, Μαθητν χορς ξάκουστος.
Χαίρετε, τι τν φήλιον αγάζετε μυστικς·
χαίρετε, τι τν περίγειον περιθέετε νοητς.
Χαίρετε, λαμπρ τς πίστεως γνωρίσματα·
χαίρετε, Θεο τς πόλεως ρμήματα.
Χαίρετε, σμ τς Χριστο εωδίας·
χαίρετε, τρυφ μυστικς εωχίας.

Χαίρετε θεοι πόστολοι.

Χάρις τ Παντεπόπτ κα μν κηδεμόνι, τ δείξαντι σωτρας, κα κοινος μν μς εεργέτας, δι᾿ μν γρ πς πιστς σέσωσται κα παῤῥησίαν πρς ατν ερίσκομεν, ο ν κακος πεύθυνοι βοντες·

λληλούϊα.

Ψάλλοντες εφημομεν ν Να μν θεί Απόστολοι, τν παγγέραστον μν μνήμην, σπαζόμενοι χαρακτροις ερος μν, δαψιλς τν χάριν παῤῥυόμενοι κα σν πόθ φύμνια μν βομεν·
Χαρε, τν ποστόλων Πέτρε πρόκριτος·
χαρε, τν Διδασκάλων Παλε μέγιστος.
Χαρε, νδρέα νδοξε πρωτόκλητος φθείς·
χαρε, ωάννη πάνσοφε θεολόγων κρηπίς.
Χαρε, Ζεβεδαίου άκωβε γιε·
χαρε, Ματθαε λυχνία λόφωτε.
Χαρε, Φίλιππε μάκαρ εσεβείας κφάντορ·
χαρε, Ναθαναλ θεε εροφάντορ.
Χαρε, θεε Σίμων ζηλωτ πόστολε·
χαρε, το λφαίου γόνος άκωβε.
Χαρε, Θωμ καλούμενος Δίδυμος·
χαρε, ούδα φωστρ πολύφωτος.

Χαίρετε θεοι πόστολοι.

πανύμνητοι μσται το Δεσπότου τν πάντων, πουργο κα διάκονοι θεοι ) δεδεγμένοι μν τς λιτάς, π πάσης ύσασθε συμφορς παντας κα τς μελλούσης κατακρίσεως λυτρώσατε τος μελωδοντας·

λληλούϊα.

Κα αθις τ Κοντάκιον. χος πλ. δ. Τ περμάχ.
Τος ποστόλους το Χριστο νευφημήσωμεν, τν δωδεκάριθμον χορείαν τν ξάκουστον, τος κηρύξαντες τν λόγον τς ληθείας κα λκύσαντας τ θνη πρς πίγνωσιν, τς Τριάδος κα τν πλάνην μαυρώσαντας, τούτοις κράζοντες· Χαίρετε θεοι πόστολοι.